Abisu legala

Titularra: Zurtek, S. L.

Helbidea:  Errepidea Bilbao Galdakao 10. 48004 . Bilbao (BIZKAIA) – Espainia

Domeinua: www.zurtek.net

Telefonoa: 94 631 17 47

Faxa: 94 631 54 67

E-maila: info@zurtek.net

Erregistro-datuak: Bizkaiko Merkataritza Erregistroa, Tomoa xxx, folio xx, orria xxx

I.F.Z.: B-95325478